Drammen Stasjon Hotell

Fremdrift og nabokontakt

21 desember

GOD JUL!

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Hei!
Prosjektet Drammen stasjon hotell ønsker alle lesere av bloggen en riktig god jul!

Choice som skal flytte inn i hotellet med sitt Quality konsept har fått laget fine illustrasjoner av hotellet. Her ser dere den fremtidige hotellobbyen.

Her er et av hotellrommene, slik det kan se ut når det er ferdig innredet.

28 november

Hotellbygget opp mot toppen

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

I går kveld hadde jeg kveldsvakt, og tok turen opp til plan 12

Hotellbygget er på vei mot toppen, og vi er nå oppe på plan 12. Utsikten fra plan 12 om kvelden er fantastisk! I månedene etter jul kommer de siste etasjene opp, og det blir totalt 13 etasjer + teknisk rom i plan 14.

Ha en strålende uke!

16 oktober

Vannavstengning i Webergs gate. Onsdag, 17. oktober.

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

I forbindelse med graving i Webergs gate blir det vannavstenging i morgen 17.oktober.  Arbeid med legging av ny fjernvarme vil fortsette når dette er utført.

Vannet vil stenges fra klokken 08:30-17:00.

Ikke foreta tapping i arbeidsperioden. Spyl godt ut på kaldvannskran, når vannet er tilbake.

Varselet gjelder Tollbugata 13, 15A, 15B og 15C.

Se varsel fra Drammen Kommune:
https://www.drammen.kommune.no/vann-og-avlop/vann-og-avlop/driftshendelser/planlagt_vedlikehold-webergs-gate/

Vi beklager ulempen dette medfører våre naboer.

8 september

Takk for tålmodigheten!

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Hei!
Vi ønsker å takk naboer og andre som oppholdt seg i området natt til fredag. Arbeidene med boring av overvannsrør pågikk gjennom hele natten, og maskineri med tilhørene belysning har antakerlig vært forstyrrende for mange av dere. Vi har nå gjort den delen av arbeidene som var nødvendig for at togtrafikken kom igang, og togtrafikken gikk igjen som normalt på Drammmen stasjon fra fredag ettermiddag.

Tusen takk til dere alle for tålmodigheten!

5 september

Arbeider pågår kontinuerlig for å minimere stopp i togtrafikk

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Hei!
I dag har vi dessverre oppdaget setninger på togsporet. Setningene kommer trolig av borearbeidene som pågår for å føre overvann ut i elva. For å minimere tiden med stopp i togtrafikk, gjør vi alle mulige tiltak. Dette kan føre til unormal aktivitet til unormale tider. Vi håper dere har forståelse for dette, og ser frem til å få arbeidet overstått.

3 september

Nabovarsel – Trekking av overvannsrør

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

Det vises til nabovarsel fra Skanska datert 24.07.2018 om boring av overvannsrør fra Doktor Hansteinsgate 11 og ut i Drammenselva.

Vi har nå gjort noen gjennomboringer mellom elv og trekkegrop, og er nå klar for trekking av overvannsrør torsdag eller fredag uke 36. For at ikke røret skal sette seg fast må trekking av røret gjennom massene utføres i en operasjon uten stans.  Dette kan medføre at arbeidene vil gå utover vanlig arbeidstid 07:00-19:00.

Vi varsler derfor at disse arbeidene som utførers med oppstart enten torsdag 6. sept. eller fredag 7. sept. kan strekkes seg utover kveld og muligens natt.

For å laste opp PDF, klikk på linken
Nabovarsel Boring for nytt VA nr.2

Info om mulig misfarging i elva.

3 august

Styrt boring under jernbanen og ut i Drammenselva pågår

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

SLIK GJØR VI DET
Metoden går ut på å styre en borestang, som kalles en pilot, fra boremaskin ned gjennom trekkegrop, videre gjennom prosjektert trasè, og ut på elvebunnen. Deretter monteres rymmekrone og medierør, som trekkes tilbake til trekkegropa.

Når røret er trukket gjennom grunnen, og frem til trekkegrop, kobles rymmekronen og røret av. Det tilføres spylevann gjennom rymmekrone for å drive boreslammet ut langs med røret som kan føre til misfarging av vannet lokalt i området hvor arbeidet pågår.

HINDRINGER
Hindringer er ofte ukjent, både type og omfang. Forsering av hindringer vurderes og løses ut fra tidligere erfaringer. Ved enkelte hindringer kan borestangen trekkes tilbake, og styres utenom den aktuelle hindringen. Der dette ikke er mulig, må man trekke stangen helt tilbake, og sette an på nytt, eller endre trasèvalg.

24 juli

Nabovarsel

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

Det varsles herved om oppstart boring av ny overvannsledning under jernbanen og ut i Drammenselva. Arbeidet starter opp mandagen 30.juli og arbeidstiden er mellom 07:00-19:00. Vi har satt av 2 uker hvis alt går smertefritt, men arbeidet kan strekke seg over 3 uker.

Beskrivelse: For å oppnå lang nok streng med radie for å treffe angitte skjøtepunkter vil boreriggen plasseres i hagen til Tollbugate 27. Det bores en streng ut i fjorden. Når denne har kommet gjennom så skal det trekkes et rør tilbake til det angitte punktet i gata.

Vi beklager ulempen som dette medfører.

For å laste opp PDF, klikk på linken
Nabovarsel Boring for nytt VA

9 juli

GOD SOMMER!

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Sommeren er godt i gang, og i det vil være en del mindre aktivitet på byggeplassen i uke 28, 29 og 30.

For de som passerer byggeplassen jevnlig, ser vi nå at bæresystemet for hotelldelen bygges oppover. I plan 3 og oppover blir også tomme klimavegger satt opp sammen med bæresystemet.

Her er de første klimaveggselementene kommet på plass. Det skal senere monteres treklending som blir fasaden på denne delen (hotelldelen) av bygget.

Veggene er tomme når de monteres på byggeplass. Innvendig skal det senere blåses inn isolajson og bygges en påforing med gipsoverflate.

Inne i bygget blir badekabiner for hotellrom montert sammen med bæresystemet. Dette er en av de første badekabinene som ble satt på plass.

På den andre delen av bygget, den delen som skal bli konferanse, er vi såvidt igang med bæresystemet.

Her ser vi at hulldekke elementer og betongvegger er montert i konferansedelen.

Utvendig vil det pågå en del arbeider med VA og fjernevarme gjennom hele sommeren. Det blir bemanning i brakkeriggen vår (administrasjon) stort sett gjennom hele sommeren. Vi benytter likevel anledningen til å ønske alle lesere av bloggen en riktig god sommerferie 🙂