Drammen Stasjon Hotell

Fremdrift og nabokontakt

1 april

Nytt forsøk med styrt boring av overvannsrør under jernbanen

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Etter høstens utfordringer med styrt boring av overvannsrør under jernbane, planlegges det nå et nytt forsøk. Det nye forsøket skal iverksettes med mobilisering og boring av pilot i starten av april. Selve boringen av røret, vil skje i palmehelga, se nabovarsel for nærmere bestemte tidsrom. Dette nabovarselet sendes ut til de nærmeste naboene:

Nabovarsel Boring for nytt VA

Det er søkt om støyende arbeider i forbindelse med arbeidene. Svaret på søknaden er her:

19_12297-4Drammen – Stasjon Støyende arbeid – søknad om støydispensasjon

Her bilde av borkrone (rhymmer) slik den ser ut når den kommer tilkjørt til byggeplassen.

Borkrone på lastebil

Vi takker for tålmodigheten fra alle som blir berørt av arbeidene og det som følger med.

Ha en fin dag 🙂

15 mars

Rivning av stillas pågår

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

I siste perioden har vi oppnådd flere viktige milepæler i prosjektet.

Det er kun en måned siden vi ferdigstilte oppbygning av bæresystem, og allerede nå er fasaden klar på hotellet. På grunn av dette er i gang med rivning av stillas, og sluttproduktet starter å vise seg frem til verden. Choice har til og med montert kult skilt på fasaden. Vi fortsetter med arbeid på konferansebygget, og innen kort tid har vi komplett fasade her også.

Øvrige byggearbeider foregår inne i bygget.

Bilde viser konferansebygget og hotell i bakgrunn.

11 mars

Demontering av tårnkran i perioden 11-14 mars

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

I dag starter vi med å demontere tårnkranen på byggeplassen. Første delen av arbeidsoperasjonen blir nedklatring fra 64 m høyde til 52 m høyde. I morgen benyttes stor mobilkran for å heise ned deler av kranen som fraktes vekk med semi-trailer.

Stor og spennende oppgave som krever mye plass og tunge løft.
Vi ber publikum om å være oppmerksom på arbeid i høyden og respektere avsperringer i området.

Tårnkran ved Drammen Stasjon Hotell

6 mars

Kranselag

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

Bane Nor arrangerte kranselag på Drammen Stasjon Hotell i dag 6.mars. Vi feirer fagarbeidene på prosjektet som har lagt ned en kjempeinnsats for å reise bygget.

Byggherre delte også ut gavekort med gratis overnatting på nye hotellet til Choice, samt sa noen ord til de utførende.
Åpning av hotellet er planlagt 01.11.2019.

Bilde er tatt inne i nye konferansesalen.

21 desember

GOD JUL!

avatar

Karianne Heitmann

1 kommentar

Hei!
Prosjektet Drammen stasjon hotell ønsker alle lesere av bloggen en riktig god jul!

Choice som skal flytte inn i hotellet med sitt Quality konsept har fått laget fine illustrasjoner av hotellet. Her ser dere den fremtidige hotellobbyen.

Her er et av hotellrommene, slik det kan se ut når det er ferdig innredet.

28 november

Hotellbygget opp mot toppen

avatar

Karianne Heitmann

1 kommentar

I går kveld hadde jeg kveldsvakt, og tok turen opp til plan 12

Hotellbygget er på vei mot toppen, og vi er nå oppe på plan 12. Utsikten fra plan 12 om kvelden er fantastisk! I månedene etter jul kommer de siste etasjene opp, og det blir totalt 13 etasjer + teknisk rom i plan 14.

Ha en strålende uke!

16 oktober

Vannavstengning i Webergs gate. Onsdag, 17. oktober.

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

I forbindelse med graving i Webergs gate blir det vannavstenging i morgen 17.oktober.  Arbeid med legging av ny fjernvarme vil fortsette når dette er utført.

Vannet vil stenges fra klokken 08:30-17:00.

Ikke foreta tapping i arbeidsperioden. Spyl godt ut på kaldvannskran, når vannet er tilbake.

Varselet gjelder Tollbugata 13, 15A, 15B og 15C.

Se varsel fra Drammen Kommune:
https://www.drammen.kommune.no/vann-og-avlop/vann-og-avlop/driftshendelser/planlagt_vedlikehold-webergs-gate/

Vi beklager ulempen dette medfører våre naboer.

8 september

Takk for tålmodigheten!

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Hei!
Vi ønsker å takk naboer og andre som oppholdt seg i området natt til fredag. Arbeidene med boring av overvannsrør pågikk gjennom hele natten, og maskineri med tilhørene belysning har antakerlig vært forstyrrende for mange av dere. Vi har nå gjort den delen av arbeidene som var nødvendig for at togtrafikken kom igang, og togtrafikken gikk igjen som normalt på Drammmen stasjon fra fredag ettermiddag.

Tusen takk til dere alle for tålmodigheten!

5 september

Arbeider pågår kontinuerlig for å minimere stopp i togtrafikk

avatar

Karianne Heitmann

Ingen kommentarer

Hei!
I dag har vi dessverre oppdaget setninger på togsporet. Setningene kommer trolig av borearbeidene som pågår for å føre overvann ut i elva. For å minimere tiden med stopp i togtrafikk, gjør vi alle mulige tiltak. Dette kan føre til unormal aktivitet til unormale tider. Vi håper dere har forståelse for dette, og ser frem til å få arbeidet overstått.

3 september

Nabovarsel – Trekking av overvannsrør

avatar

Bjørn Magnus Stefansson

Ingen kommentarer

Det vises til nabovarsel fra Skanska datert 24.07.2018 om boring av overvannsrør fra Doktor Hansteinsgate 11 og ut i Drammenselva.

Vi har nå gjort noen gjennomboringer mellom elv og trekkegrop, og er nå klar for trekking av overvannsrør torsdag eller fredag uke 36. For at ikke røret skal sette seg fast må trekking av røret gjennom massene utføres i en operasjon uten stans.  Dette kan medføre at arbeidene vil gå utover vanlig arbeidstid 07:00-19:00.

Vi varsler derfor at disse arbeidene som utførers med oppstart enten torsdag 6. sept. eller fredag 7. sept. kan strekkes seg utover kveld og muligens natt.

For å laste opp PDF, klikk på linken
Nabovarsel Boring for nytt VA nr.2

Info om mulig misfarging i elva.